Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Việt 5

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Người công dân (tiếp theo)

2 bài học

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

25:46

Lập chương trình hoạt động

22:17

Người công dân (tiếp theo)

4 bài học

Trí dũng song toàn

18:54

Mở rộng vốn từ công dân

21:39

Lập chương trình hoạt động

26:17

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

18:37

Vì cuộc sống thanh bình

3 bài học

Lập làng giữ biển

22:36

Cao Bằng

16:58

Ôn tập văn kể chuyện

26:26

Vì cuộc sống thanh bình (tiếp theo)

2 bài học

Phân xử tài tình

23:24

Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh

23:00

Vì cuộc sống thanh bình (tiếp theo)

3 bài học

Luật tục xưa của người Ê-đê

25:59

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

19:47

Ôn tập về tả đồ vật

23:14

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Miễn phí

+ 31 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Miễn phí

+ 2994 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Miễn phí

+ 2982 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Miễn phí

+ 2980 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 12

Miễn phí

+ 2995 người đã học