Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Việt 5

Nội dung khóa học

Vì cuộc sống thanh bình

8 bài học

Lập làng giữ biển

27:08

Nghe - viết: Hà Nội – Luyện tập viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

26:33

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

29:22

Cao Bằng

27:07

Ôn tập văn kể chuyện

22:45

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

28:37

Phân xử tài tình

32:35

Nghe - viết: Núi non hùng vĩ

25:25

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Miễn phí

+ 31 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 5

Miễn phí

+ 17 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Miễn phí

+ 5 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Miễn phí

+ 2 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 5

Miễn phí

+ 6 người đã học