V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 9

Nội dung khóa học

Tourism

2 bài học

Skill 1

28:46

A closer look 1

29:58

English in the world

1 bài học

A closer look 1

31:08

Review 3

2 bài học

Review 3 (tiết 1)

33:13

Review 3 (tiết 2)

29:58

Space travel

2 bài học

A closer look 1

27:40

A closer look 2

33:01

Changing roles in society

1 bài học

Skill 1

29:00

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khoá học tốt Tiếng Anh 9

Miễn phí

+ 8 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Tiếng Anh 9

Miễn phí

+ 3 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 9

Miễn phí

+ 5 người đã học