Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Bài 1 Ngữ văn 9

4 bài học

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Các phương châm hội thoại

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2 Ngữ văn 9

4 bài học

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - G.G. Mác-két

Các phương châm hội thoại (Tiết 2)

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 3 Ngữ văn 9

3 bài học

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Các phương châm hội thoại (Tiết 3)

Xưng hô trong hội thoại

Bài 4 Ngữ văn 9

4 bài học

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Sự phát triển của từ vựng

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 5 Ngữ văn 9

3 bài học

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô Văn Gia Phái

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài 6 Ngữ văn 9

5 bài học

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều - Nguyễn Du

Cảnh ngày xuân - Nguyễn Du

Thuật ngữ

Miêu tả trong văn bản tự sự

Bài 7 Ngữ văn 9

3 bài học

Kiều ở lầu Ngưng Bích - Nguyễn Du

Mã Giám Sinh mua Kiều - Nguyễn Du

Trau dồi vốn từ

Bài 8 Ngữ văn 9

3 bài học

Thúy Kiều báo ân báo oán - Nguyễn Du

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 9 Ngữ văn 9

4 bài học

Lục Vân Tiên gặp nạn - Nguyễn Đình Chiểu

Chương trình địa phương (phần văn)

Tổng kết về từ vựng (I)

Tổng kết về từ vựng (II)

Bài 10 Ngữ văn 9

5 bài học

Đồng chí - Chính Hữu

Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Kiểm tra truyện trung đại

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 11 Ngữ văn 9

4 bài học

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Bếp lửa - Bằng Việt

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Tập làm thơ tám chữ

Bài 12 Ngữ văn 9

4 bài học

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13 Ngữ văn 9

3 bài học

Làng - Kim Lân

Chương trình địa phương phần tiếng Việt

Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 14 Ngữ văn 9

3 bài học

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Ôn tập phần tiếng Việt

Người kể trong văn bản tự sự

Bài 15 Ngữ văn 9

5 bài học

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I)

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II)

Kiểm tra phần tiếng Việt

Ôn tập phần tập làm văn

Bài 16 Ngữ văn 9

2 bài học

Cố hương - Lỗ Tấn

Ôn tập phần tập làm văn (tiếp theo)

Bài 17 Ngữ văn 9

1 bài học

Những đứa trẻ

Bài 18 Ngữ văn 9

4 bài học

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Khởi ngữ

Phép phân tích và tổng hợp

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19 Ngữ văn 9

3 bài học

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Các thành phần biệt lập

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Bài 20 Ngữ văn 9

3 bài học

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21 Ngữ văn 9

2 bài học

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - H.Ten

Bài 22 Ngữ văn 9

3 bài học

Con cò - Chế Lan Viên

Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23 Ngữ văn 9

5 bài học

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Viếng lăng Bác - Viễn Phương

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Bài 24 Ngữ văn 9

5 bài học

Sang thu - Hữu Thỉnh

Nói với con - Y Phương

Nghĩa tường minh và hàm ý

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25 Ngữ văn 9

3 bài học

Mây và sóng - Tagor

Ôn tập về thơ

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Bài 26 Ngữ văn 9

2 bài học

Kiểm tra về thơ

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 27 Ngữ văn 9

2 bài học

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài 28 Ngữ văn 9

2 bài học

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Biên bản

Bài 29 Ngữ văn 9

4 bài học

Rô-bin-son ngoài đảo hoang - Đi-phô

Tổng kết về ngữ pháp

Luyện tập viết văn bản

Hợp đồng

Bài 30 Ngữ văn 9

3 bài học

Bố của Xi-mông - Mô-pa-xăng

Ôn tập truyện

Tổng kết phần ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31 Ngữ văn 9

2 bài học

Con chó Bấc - G.Lân-đơn

Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32 Ngữ văn 9

3 bài học

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Tổng kết văn học nước ngoài

Tổng kết phần Tập làm văn

Bài 33 Ngữ văn 9

2 bài học

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Tổng kết phần văn học

Bài 34 Ngữ văn 9

2 bài học

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Thư chúc mừng và thăm hỏi

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 29 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 14 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 6 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 4 người đã học