Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Tuần 1 Ngữ văn 12

2 bài học

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

Tuần 2 Ngữ văn 12

3 bài học

Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh - Phần 1: Tác giả

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3 Ngữ văn 12

2 bài học

Tuyên Ngôn Độc Lập - Hồ Chí Minh - Phần 2: Tác phẩm

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4 Ngữ văn 12

4 bài học

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi

Đô-xtôi-ép-xki - X.Xvai-Gơ

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5 Ngữ văn 12

2 bài học

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6 Ngữ văn 12

2 bài học

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7 Ngữ văn 12

2 bài học

Tây Tiến của Quang Dũng

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8 Ngữ văn 12

2 bài học

Việt Bắc - Tố Hữu - Phần 1: Tác giả

Luật thơ

Tuần 9 Ngữ văn 12

2 bài học

Việt Bắc - Tố Hữu - Phần 2: Tác phẩm

Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10 Ngữ văn 12

3 bài học

Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước - Nguyễn Đình Thi

Luật thơ (Tiếp theo)

Tuần 11 Ngữ văn 12

2 bài học

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12 Ngữ văn 12

4 bài học

Dọn về làng - Nông Quốc Chấn

Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

Đò Lèn - Nguyễn Duy

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13 Ngữ văn 12

2 bài học

Sóng - Xuân Quỳnh

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14 Ngữ văn 12

4 bài học

Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

Bác ơi - Tố Hữu

Tự do - P.Ê-luy-a

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15 Ngữ văn 12

1 bài học

Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16 Ngữ văn 12

2 bài học

Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17 Ngữ văn 12

3 bài học

Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới - Võ Nguyên Giáp

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18 Ngữ văn 12

1 bài học

Ôn tập phần văn học

Tuần 19 Ngữ văn 12

2 bài học

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 Ngữ văn 12

1 bài học

Nhân vật giao tiếp

Tuần 21 Ngữ văn 12

2 bài học

Vợ Nhặt - Kim Lân

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22 Ngữ văn 12

2 bài học

Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam

Tuần 23 Ngữ văn 12

2 bài học

Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24 Ngữ văn 12

2 bài học

Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Thực hành về hàm ý

Tuần 25 Ngữ văn 12

3 bài học

Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng

Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

Thực hành về hàm ý (Tiếp theo)

Tuần 26 Ngữ văn 12

2 bài học

Thuốc - Lỗ Tấn

Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27 Ngữ văn 12

1 bài học

Số phận con người - M. Sô-lô-khốp

Tuần 28 Ngữ văn 12

2 bài học

Ông già và biển cả - Hê-Minh-Uê

Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29 Ngữ văn 12

2 bài học

Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30 Ngữ văn 12

2 bài học

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

Phát biểu tự do

Tuần 31 Ngữ văn 12

2 bài học

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết

Tuần 32 Ngữ văn 12

2 bài học

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Ôn tập phần làm văn

Tuần 33 Ngữ văn 12

2 bài học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34 Ngữ văn 12

1 bài học

Ôn tập phần văn học

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Miễn phí

+ 3021 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Miễn phí

+ 2981 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Miễn phí

+ 2981 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Miễn phí

+ 2978 người đã học