Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Tuần 1 Ngữ văn 11

3 bài học

Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2 Ngữ văn 11

4 bài học

Tự tình của Hồ Xuân Hương

Câu cá mùa thu (Thu điếu)

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3 Ngữ văn 11

4 bài học

Thương vợ của Trần Tế Xương

Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4 Ngữ văn 11

3 bài học

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5 Ngữ văn 11

4 bài học

Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu

Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6 Ngữ văn 11

3 bài học

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác phẩm

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7 Ngữ văn 11

3 bài học

Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8 Ngữ văn 11

2 bài học

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 Ngữ văn 11

2 bài học

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10 Ngữ văn 11

2 bài học

Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Ngữ cảnh

Tuần 11 Ngữ văn 11

3 bài học

Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 Ngữ văn 11

2 bài học

Hạnh phúc một tang gia - Vũ Trọng Phụng

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13 Ngữ văn 11

3 bài học

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Chí Phèo: Tác giả Nam Cao

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14 Ngữ văn 11

3 bài học

Chí Phèo: Tác phẩm

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Bản tin

Tuần 15 Ngữ văn 11

5 bài học

Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh

Vi hành - Nguyễn Ái Quốc

Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan

Luyện tập viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16 Ngữ văn 11

2 bài học

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Nguyễn Huy Tưởng

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 Ngữ văn 11

2 bài học

Tình yêu và thù hận - Uy-li-am Sếch-xpia

Ôn tập phần Văn học

Tuần 18 Ngữ văn 11

1 bài học

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 19 Ngữ văn 11

3 bài học

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 Ngữ văn 11

2 bài học

Hầu trời - Tản Đà

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 Ngữ văn 11

2 bài học

Vội vàng - Xuân Diệu

Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22 Ngữ văn 11

3 bài học

Tràng Giang - Huy Cận

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 Ngữ văn 11

2 bài học

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

Chiều tối - Hồ Chí Minh

Tuần 24 Ngữ văn 11

6 bài học

Từ ấy - Tố Hữu

Lai tân - Hồ Chí Minh

Nhớ đồng - Tố Hữu

Tương tư - Nguyễn Bính

Chiều xuân - Anh Thơ

Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25 Ngữ văn 11

1 bài học

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 Ngữ văn 11

3 bài học

Tôi yêu em - Pu-Skin

Bài thơ số 28 - Ta-go

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27 Ngữ văn 11

2 bài học

Người trong bao - Sê-khốp

Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 Ngữ văn 11

2 bài học

Người cầm quyền khôi phục uy quyền - V.Huy-Gô

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 Ngữ văn 11

2 bài học

Về luận lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh

Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh

Tuần 30 Ngữ văn 11

2 bài học

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ph.Ăng-ghen

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31 Ngữ văn 11

2 bài học

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 Ngữ văn 11

2 bài học

Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33 Ngữ văn 11

2 bài học

Ôn tập phần văn học (Kì II)

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 Ngữ văn 11

3 bài học

Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì II

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 11

Miễn phí

+ 3047 người đã học