Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 10

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Tuần 1 Ngữ văn 10

2 bài học

Tổng quan văn học Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2 Ngữ văn 10

4 bài học

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Văn bản

Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Tuần 3 Ngữ văn 10

2 bài học

Chiến thắng Mtao-Mxây

Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4 Ngữ văn 10

2 bài học

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5 Ngữ văn 10

1 bài học

Uy-Lít-Xơ trở về

Tuần 6 Ngữ văn 10

2 bài học

Ra-Ma buộc tội

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Tuần 7 Ngữ văn 10

2 bài học

Tấm Cám

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8 Ngữ văn 10

3 bài học

Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

Tam đại con gà

Nhưng nó phải bằng hai mày

Tuần 9 Ngữ văn 10

2 bài học

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10 Ngữ văn 10

3 bài học

Ca dao hài hước

Lời tiễn dặn

Luyện viết đoạn văn tự sự

Tuần 11 Ngữ văn 10

1 bài học

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12 Ngữ văn 10

2 bài học

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13 Ngữ văn 10

4 bài học

Viết bài làm văn số 3 (bài làm ở nhà)

Tỏ lòng (Thuật hoài)

Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi

Tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 14 Ngữ văn 10

3 bài học

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đọc Tiểu Thanh kí

Tuần 15 Ngữ văn 10

5 bài học

Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

Vận nước

Cáo bệnh, bảo mọi người

Hứng trở về

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Tuần 16 Ngữ văn 10

2 bài học

Cảm xúc mùa thu

Trình bày về một vấn đề

Tuần 17 Ngữ văn 10

5 bài học

Lập kế hoạch cá nhân

Thơ hai-cư của Ba-sô

Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu

Nỗi oán của người phòng khuê

Khe chim kêu - Vương Duy

Tuần 18 Ngữ văn 10

2 bài học

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tuần 19 Ngữ văn 10

3 bài học

Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)

Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu

Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi

Tuần 20 Ngữ văn 10

2 bài học

Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm

Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21 Ngữ văn 10

3 bài học

Trích diễm thi tập - Hoàng Đức Lương

Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung

Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22 Ngữ văn 10

1 bài học

Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Ngô Sĩ Liên

Tuần 23 Ngữ văn 10

3 bài học

Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Thái sư Trần Thủ Độ - Ngô Sĩ Liên

Phương pháp thuyết minh

Tuần 24 Ngữ văn 10

2 bài học

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ

Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25 Ngữ văn 10

2 bài học

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26 Ngữ văn 10

2 bài học

Hồi trống Cổ Thành - La Quán Trung

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

Tuần 27 Ngữ văn 10

2 bài học

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Đặng Trần Côn

Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28 Ngữ văn 10

2 bài học

Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29 Ngữ văn 10

3 bài học

Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên

Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình

Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30 Ngữ văn 10

2 bài học

Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)

Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Tuần 31 Ngữ văn 10

2 bài học

Văn bản văn học

Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32 Ngữ văn 10

2 bài học

Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Các thao tác nghị luận

Tuần 33 Ngữ văn 10

3 bài học

Ôn tập phần Tiếng Việt

Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Viết quảng cáo

Tuần 34 Ngữ văn 10

1 bài học

Tổng kết phần văn học

Tuần 35 Ngữ văn 10

1 bài học

Ôn tập phần làm văn

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 10

Miễn phí

+ 3081 người đã học