Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 8

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương XI: Châu Á

18 bài học

Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Khí hậu châu Á

Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Thực hành Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Khu vực Tây Nam Á

Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Dân cư và kinh tế khu vực Nam Á

Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Thực hành Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Chương XII: Tổng Kết Địa Lí Tự Nhiên Và Địa Lí Các Châu Lục

3 bài học

Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực

Khí hậu và cảnh quan trên trái đất

Con người và môi trường địa lí

Địa Lí Tự Nhiên

22 bài học

Thực hành Tìm hiểu địa phương

Việt Nam - Đất nước, con người

Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Vùng biển Việt Nam

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Thực hành Đọc bản đồ Việt Nam

Đặc điểm địa hình Việt Nam

Đặc điểm các khu vực địa hình

Thực hành Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta

Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Đặc điểm đất Việt Nam

Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Địa lí Việt Nam

1 bài học

Thực hành Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 10

Miễn phí

+ 3060 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 9

Miễn phí

+ 628 người đã học