Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA Lí

Chương I: Môi Trường Đới Nóng, Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Nóng

8 bài học

Đới nóng và môi trường xích đạo ẩm

Môi trường nhiệt đới

Môi trường nhiệt đới gió mùa

Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Thành Phần Nhân Văn Của Môi Trường

4 bài học

Dân số

Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Quần cư. Đô thị hoá

Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ

Chương II: Môi Trường Đới Ôn Hòa. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Ôn Hòa

6 bài học

Môi trường đới ôn hoà

Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà

Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà

Đô thị hoá ở đới ôn hoà

Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà

Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà

Chương III: Môi Trường Hoang Mạc, Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Hoang Mạc

2 bài học

Môi trường hoang mạc

Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV: Môi Trường Đới Lạnh. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Lạnh

2 bài học

Môi trường đới lạnh

Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương V: Môi Trường Vùng Núi Và Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Vùng Núi

3 bài học

Môi trường vùng núi

Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Thế giới rộng lớn và đa dạng

THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương VI: Châu Phi

9 bài học

Thiên nhiên châu Phi

Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Dân cư, xã hội châu Phi

Kinh tế châu Phi

Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

Các khu vực châu Phi

Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương VII: Châu Mĩ

12 bài học

Khái quát châu Mĩ

Thiên nhiên Bắc Mĩ

Dân cư Bắc Mĩ

Kinh tế Bắc Mĩ

Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây dãy núi An-Đét

Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Chương VIII: Châu Nam Cực

1 bài học

Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới

Chương IX: Châu Đại Dương

3 bài học

Thiên nhiên châu Đại Dương

Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương X: Châu Âu

11 bài học

Thiên nhiên châu Âu

Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Dân cư, xã hội châu Âu

Kinh tế châu Âu

Khu vực Bắc Âu

Khu vực Tây và Trung Âu

Khu vực Nam Âu

Khu vực Đông Âu

Liên minh Châu Âu

Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 9

Miễn phí

+ 628 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 8

Miễn phí

+ 3 người đã học