Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Địa Lí Việt Nam

1 bài học

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Vị Trí Địa Lí Và Lịch Sử Phát Triển Lãnh Thổ

4 bài học

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Đặc Điểm Chung Của Tự Nhiên

8 bài học

Đất nước nhiều đồi núi

Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân hóa Bắc Nam và Đông Tây)

Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Thực hành - Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn Đề Sử Dụng Và Bảo Vệ Tự Nhiên

2 bài học

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa Lí Dân Cư

4 bài học

Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Lao động và việc làm

Đô thị hóa

Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích địa lí các ngành kinh tế

Địa Lí Kinh Tế

1 bài học

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp

9 bài học

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Vấn đề phát triển nông nghiệp

Thực hành - Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Cơ cấu ngành công nghiệp

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Thực hành - Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp

2 bài học

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Điạ Lí Các Vùng Kinh Tế

12 bài học

Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

Thực hành - Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Thực hành - So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Thực hành - Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa Lí Địa Phương

1 bài học

Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

VitanEdu

Khóa học liên quan