Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Khái Quát Nền Kinh Tế - Xã Hội Thế Giới

6 bài học

Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Ôn tập

Địa Lí Khu Vực Và Quốc Gia

7 bài học

Hợp chủng quốc Hoa Kì

Liên minh châu Âu

Liên bang Nga

Nhật Bản

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Khu vực Đông Nam Á

Ô-xtrây-li-a

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 11

Miễn phí

+ 3044 người đã học