Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 10

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương I: Bản Đồ

5 bài học

Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Thực hành Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Ôn tập chương

Chương II: Vũ Trụ. Hệ Quả Các Chuyển Động Của Trái Đất

3 bài học

Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Ôn tập chương

Chương III: Cấu Trúc Của Trái Đất. Các Quyển Của Lớp Vỏ Địa Lí

13 bài học

Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Chương IV: Một Số Quy Luật Của Lớp Vỏ Địa Lí

2 bài học

Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Chương V: Địa Lí Dân Cư

4 bài học

Dân số và sự gia tăng dân số

Cơ cấu dân số

Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Thực hành Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Chương VI: Cơ cấu nền kinh tế

1 bài học

Cơ cấu nền kinh tế

Chương VII: Địa Lí Nông Nghiệp

4 bài học

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Địa lí ngành trồng trọt

Địa lí ngành chăn nuôi

Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương VIII: Địa Lí Công Nghiệp

4 bài học

Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Địa lí các ngành công nghiệp

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Chương IX: Địa Lí Dịch Vụ

6 bài học

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Địa lí các ngành giao thông vận tải

Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama

Địa lí ngành thông tin liên lạc

Địa lí ngành thương mại

Chương X: Môi Trường Và Sự Phát Triển Bền Vững

2 bài học

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Môi trường và sự phát triển bền vững

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 10

Miễn phí

+ 3063 người đã học