Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Học cách phát âm tiếng Nhật cùng giáo viên bản ngữ

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

Bài 1: Hướng dẫn phát âm - Phần 1

Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT ÂM

14 bài học

Bài 1: Hướng dẫn phát âm - Phần 1

Bài 2: Hướng dẫn phát âm - Phần 2

Bài 3: Hướng dẫn phát âm - Phần 3

Bài 4: Hướng dẫn phát âm - Phần 4

Bài 5: Hướng dẫn phát âm - Phần 5

Bài 6: Hướng dẫn phát âm - Phần 6

Bài 7: Hướng dẫn phát âm - Phần 7

Bài 8: Hướng dẫn phát âm - Phần 8

Bài 9: Hướng dẫn phát âm - Phần 9

Bài 10: Hướng dẫn phát âm - Phần 10

Bài 11: Hướng dẫn phát âm - Phần 11

Bài 12: Hướng dẫn phát âm - Phần 12

Bài 13: Hướng dẫn phát âm - Phần 13

Bài 14: Hướng dẫn phát âm - Phần 14

VitanEdu