Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Hài hước nơi công sở

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

CHƯƠNG I: VÌ SAO CẦN HÀI HƯỚC?

6 bài học

Bài 1: Dẫn nhập

Bài 2: Vai trò của sự hài hước

Bài 3: Những sai lầm khi sử dụng sự hài hước

Tổng kết chương 1

Trắc nghiệm khiếu hài hước của bạn

Thử thách chương I

CHƯƠNG II: KHI NÀO CẦN HÀI HƯỚC?

5 bài học

Bài 4: Khi cần tìm niềm vui

Bài 5: Khi cần xoa dịu, hòa giải

Bài 6: Khi đối mặt với khó khăn, thử thách, thất bại

Tổng kết chương 2

Thử thách chương II

CHƯƠNG III: CÁI GÌ CÓ THỂ TẠO RA SỰ HÀI HƯỚC?

6 bài học

Bài 7: Chủ đề hài hước

Bài 8: Ngôn ngữ hài hước

Bài 9: Cách kể chuyện hài hước

Bài 10: Yếu tố bất ngờ

Tổng kết chương 3

Thử thách chương III

CHƯƠNG IV: HÀI HƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

8 bài học

Bài 11: Nghệ thuật tự trào

Bài 12: Nghệ thuật chơi chữ

Bài 13: Nghệ thuật cường điệu hóa

Bài 14: Kỹ thuật đặt bẫy

Bài 15: Hài hước bằng ngôn ngữ cơ thể

Tổng kết chương 4

Tiểu luận tốt nghiệp

Thử thách chương IV

VitanEdu