Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Guitar fingerstyle cơ bản cho người chưa biết gì cùng Hà Kế Tú

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

0. Giáo Trình Fingerstyle TABS

1. Giới thiệu về khoá học và yêu cầu

Nội dung khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC

11 bài học

0. Giáo Trình Fingerstyle TABS

1. Giới thiệu về khoá học và yêu cầu

2. Thế nào là Fingerstyle?

3. Đệm hát và Fingerstyle liên quan tới nhau thế nào?

4. Áp dụng đơn giản với Em dạo này - Ngọt

5. Faded - Alan Walker

6. Tong Hua

7. Coming home - Stratovarious

8. Intro Hotel California (Lead Solo)

9. Home - Michael Buble (Fingerstyle Intro)

10. Don't cry - Gun n roes (Fingerstyle Intro)

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

2 bài học

Đánh giá và góp ý khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu