Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Dựng hình nhân vật 3D với Blender

Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu giao diện và công cụ dựng hình trong Blender 2.77

21 bài học

Phần mềm Blender 2.77

Bài tập thực hành Chương 1

Bài 1: Giới thiệu về khái niệm 3D và phần mềm Blender

Bài 2: Tổng quan về khóa học dựng hình 3D với Blender

Bài 3: Các thành phần trong giao diện của Blender

Bài 4: Cách điều khiển camera trong không gian 3D

Bài 5: Cách chọn, nhân bản hoặc xóa đối tượng 3D

Bài 6: Di chuyển, xoay và phóng to, thu nhỏ đối tượng 3D

Bài 7: Tạo khối cơ bản - Lệnh gộp và tách đối tượng 3D

Bài 8: Cách chia tách và gộp cửa sổ làm việc - Các chế độ hiển thị vật thể trong blender

Bài 9: Ứng dụng của các lệnh di chuyển, xoay và phóng to, thu nhỏ trong dựng hình 3D

Bài 10: Gợi ý bài tập thực hành: Dựng hình nhân vật người tuyết

Bài 11: Khái niệm Polygon - Thao tác với điểm, mặt và cạnh của Polygon

Bài 12: Chỉnh sửa điểm, mặt và cạnh của nhiều đối tượng - Chế độ nhìn và chọn xuyên thấu

Bài 13: Khái niệm tâm của vật thể - Phân biệt tạo vật thể trong Object Mode và Edit Mode

Bài 14: Lệnh xóa đối tượng trong Object Mode và xóa mặt, cạnh, điểm trong Edit Mode

Bài 15: Các lệnh dựng hình của Polygon - Lệnh tùy chỉnh mặt và điểm

Bài 16: Các lệnh dựng hình của Polygon - Lệnh tùy chỉnh cạnh

Bài 17: Khái niệm ảnh tham chiếu - Cách đưa ảnh tham chiếu vào Blender

Bài 18: Dựng mô hình ly thủy tinh theo hình tham chiếu

Bài 19: Gợi ý bài tập thực hành: Dựng quân tốt trong bàn cờ vua

Chương 2: Dựng hình cơ bản nhân vật Robot trong Blender

14 bài học

Bài tập thực hành Chương 2

Bài 20: Dựng robot theo hình tham chiếu - p1

Bài 21: Dựng robot theo hình tham chiếu - p2

Bài 22: Dựng robot theo hình tham chiếu - p3

Bài 23: Dựng robot theo hình tham chiếu - p4

Bài 24: Dựng robot theo hình tham chiếu - p5

Bài 25: Dựng robot theo hình tham chiếu - p6

Bài 26: Dựng robot theo hình tham chiếu - p7

Bài 27: Dựng robot theo hình tham chiếu - p8

Bài 28: Dựng robot theo hình tham chiếu - p9

Bài 29: Khái niệm UV - Các bước trải UV đối tượng 3D trong Blender

Bài 30: Các bước UV mô hình chiếc rìu sắt

Bài 31: Các bước UV nhân vật hoạt hình

Bài 32: Đưa màu sắc vào mô hình nhân vật đã UV

TỔNG KẾT

2 bài học

Đánh giá khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu