Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

6 bước lập kế hoạch truyền thông marketing từ A - Z

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

Bài 1: Giới thiệu khóa học và 6 bước làm truyền thông marketing

Nội dung khóa học

Chương 1

8 bài học

Bài 1: Giới thiệu khóa học và 6 bước làm truyền thông marketing

Bài 2: Bản chất truyền thông marketing tích hợp IMC

Bài 3: Vai trò của quảng cáo và pr

Bài 4: Vai trò của khuyến mãi và bán hàng cá nhân

Bài 5: Vai trò của tiếp thị trực tiếp (direct marketing)

Bài 6: Traidition - Các hình thức truyền thông truyền thống

Bài 7: Digital - Các hình thức truyền thông hiện đại

Bài 8: 2 góc nhìn khác về hình thức truyền thông marketing

Chương 2

14 bài học

Bài 9: Tầm quan trọng của 6 bước làm chiến dịch truyền thông

Bài 10: 4 sai lầm khi đặt mục tiêu truyền thông

Bài 11: Hướng dẫn bước 1: 4 bước đặt mục tiêu

Bài 12: Hướng dẫn bước 2: Xác định đối tượng mục tiêu

Bài 13: 3 nguyên tắc quan trọng của thông điệp truyền thông

Bài 14: Hướng dẫn bước 3: Cách xác định thông điệp

Bài 15: Hướng dẫn bước 4: Xác định hình thức truyền tải

Bài 16: Hướng dẫn bước 5: Lập kế hoạch truyền thông

Bài 17: Hướng dẫn bước 6: Đo lường đánh giá hiệu quả

Bài 18: Bài học thực tế: Chiến dịch Vinacafe Tết 2015

Bài 19: Tổng kết khóa học

Câu hỏi trắc nghiệm

Đánh giá góp ý khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu