V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

L
2

Lý Tiến Dũng

9 điểm

3 phút 43 giây

ĐBN
1

Đỗ Bảo Ngọc

10 điểm

9 phút 21 giây

N
3

Nguyen Lien

9 điểm

9 phút 35 giây

4
Nguyễn Văn Thế
Nguyễn Văn Thế

7 điểm

3 phút 46 giây

5
N
Nguyễn Ngọc Ánh

7 điểm

3 phút 47 giây

6
Anh Tú
Anh Tú

4 điểm

1 phút 01 giây

7
Nguyễn Hà
Nguyễn Hà

3 điểm

0 phút 25 giây

8
Ngô Đình Phương Thảo
Ngô Đình Phương Thảo

1 điểm

1 phút 10 giây

9
Trần Đình Tấn Anh
Trần Đình Tấn Anh

0 điểm

0 phút 0-1 giây

10
Y
Yasutake Antonio

0 điểm

0 phút 16 giây