V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

Đ
2

Đuc Hoang Vu

10 điểm

0 phút 49 giây

KL
1

kim lien

10 điểm

0 phút 33 giây

Đ
3

Đặng Phương

10 điểm

1 phút 35 giây

4
N
Nguyễn Minh Ngân

10 điểm

1 phút 37 giây

5
L
Lê Thị Hà

10 điểm

4 phút 09 giây

6
N
Nguyễn Ngọc Ánh

8 điểm

2 phút 03 giây

7
T
Thu Phương

8 điểm

6 phút 33 giây

8
N
Nhóc Rùa

8 điểm

9 phút 03 giây