V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

Nguyễn Văn Tiệp 2

Nguyễn Văn Tiệp

6 điểm

6 phút 14 giây

TH
1

Triệu Hưu

7 điểm

2 phút 48 giây

Đ
3

Đỗ Hải Yến

5 điểm

6 phút 11 giây

4
V
Vũ Trung Huấn

5 điểm

6 phút 29 giây

5
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

3 điểm

1 phút 36 giây

6
N
Nguyễn Linh

3 điểm

4 phút 16 giây

7
N
Nguyễn Thị Thu Hà

2 điểm

0 phút 34 giây

9
Người dùng Facebook
Người dùng Facebook

1 điểm

0 phút 03 giây

8
Nguyễn Viết Cường
Nguyễn Viết Cường

1 điểm

0 phút 03 giây

10
H
Học Sinh

1 điểm

0 phút 17 giây