V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

N
2

Nguyễn Lê Nhật Minh

10 điểm

2 phút 45 giây

NNÁ
1

Nguyễn Ngọc Ánh

10 điểm

2 phút 15 giây

N
3

Nguyen Lien

10 điểm

3 phút 26 giây

4
L
Lan Phuong

10 điểm

4 phút 06 giây

5
T
Trần Hiếu

9 điểm

1 phút 34 giây

6
Lê Xuân Quý
Lê Xuân Quý

9 điểm

2 phút 20 giây

7
P
phạm ân

9 điểm

9 phút 52 giây

8
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

8 điểm

1 phút 56 giây

9
Đ
Đinh Xuân Hảo

7 điểm

4 phút 27 giây

10
Nguyễn Viết Cường
Nguyễn Viết Cường

6 điểm

1 phút 00 giây