V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

Đ
2

Đỗ khắc Minh

5 điểm

1 phút 32 giây

GV
1

Giáo Viên

10 điểm

0 phút 29 giây

M
3

Minh Hoàng

3 điểm

0 phút 42 giây

4
Trần Đình Tấn Anh
Trần Đình Tấn Anh

2 điểm

1 phút 18 giây

5
Cheng Cheng
Cheng Cheng

2 điểm

6 phút 52 giây

6
P
Phạm Vân

1 điểm

0 phút 04 giây

7
Người dùng Facebook
Người dùng Facebook

1 điểm

0 phút 05 giây

8
N
Nguyễn Thương

0 điểm

0 phút 04 giây

9
V
Vũ Minh Tâm

0 điểm

0 phút 15 giây

10
N
Nguyễn Đinh Liên

0 điểm

4 phút 10 giây