V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

N
2

Nguyễn Ngọc Ánh

9 điểm

2 phút 51 giây

CM
1

Ciara Maris

9.5 điểm

21 phút 33 giây

V
3

Vũ Hằng

9 điểm

12 phút 49 giây

4
B
Bùi Quỳnh Nga 28

8.5 điểm

19 phút 26 giây

5
D
Diên Vỹ

3.5 điểm

6 phút 57 giây