V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

G
2

Giáo Viên

8 điểm

2 phút 01 giây

TT
1

Trịnh Thúy

8.25 điểm

13 phút 24 giây

N
3

Như Ý Bùi

6.5 điểm

15 phút 07 giây

4
H
Học Sinh

3 điểm

1 phút 00 giây

5
H
Học Sinh

2.25 điểm

0 phút 53 giây

6
H
Học Sinh

0.75 điểm

0 phút 54 giây

7
Đức Minh
Đức Minh

0.25 điểm

0 phút 11 giây

8
L
le thinh

0 điểm

0 phút 26 giây