V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

B
2

bigbii bigbii

300.51 điểm

2 giờ 30 phút 01 giây

MML
1

mut minh la

381.43 điểm

2 giờ 13 phút 21 giây

D
3

Dương Khánh Ngọc

110.38 điểm

30 phút 10 giây

4
T
Trịnh Kiều

110.12 điểm

26 phút 07 giây

5
BnD App
BnD App

110 điểm

1 phút 17 giây

6
Trần Đình Tấn Anh
Trần Đình Tấn Anh

70 điểm

1 phút 16 giây

7
Anh Tú
Anh Tú

20 điểm

2 giờ 30 phút 42 giây

8
Nhị Bạch
Nhị Bạch

0 điểm

0 phút 0-4 giây

9
D
Diep Van

0 điểm

0 phút 14 giây

10
Nguyễn Văn Thế
Nguyễn Văn Thế

0 điểm

2 giờ 30 phút 25 giây