V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

T
2

Trần Hằng

110 điểm

2 phút 57 giây

Nguyễn Văn Thế 1

Nguyễn Văn Thế

710 điểm

10 phút 03 giây

Q
3

Quách Thương

110 điểm

5 phút 16 giây

4
T
Trịnh Kiều

80.18 điểm

9 phút 51 giây

5
Anh Tú
Anh Tú

10 điểm

0 phút 03 giây

6
Nhị Bạch
Nhị Bạch

0 điểm

0 phút 0-4 giây