V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

Đ
2

đinh xuân khương

430.63 điểm

16 phút 42 giây

VMP
1

Vũ Mai Phương

490 điểm

1 giờ 04 phút 29 giây

B
3

Bùi Minh

390 điểm

59 phút 04 giây

4
T
Trịnh Kiều

381.77 điểm

44 phút 59 giây

5
G
Giáo Viên

370 điểm

6 phút 40 giây

6
L
le phungtien

331.44 điểm

1 giờ 47 phút 44 giây

7
N
Nguyễn Quốc

330.35 điểm

2 giờ 05 phút 59 giây

8
M
mut minh la

321.68 điểm

2 giờ 06 phút 16 giây

9
M
Mỹ Lệ

260.85 điểm

1 giờ 25 phút 01 giây

10
L
Lê Ngọc

260.4 điểm

1 giờ 33 phút 39 giây