V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

Người dùng Facebook 2

Người dùng Facebook

660 điểm

9 phút 36 giây

Ban chấp hành Công Đoàn 1

Ban chấp hành Công Đoàn

660 điểm

8 phút 16 giây

T
3

Trịnh Kiều

300.95 điểm

35 phút 41 giây

4
BnD App
BnD App

30 điểm

0 phút 23 giây

5
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

30 điểm

1 phút 28 giây

6
Ngô Đình Phương Thảo
Ngô Đình Phương Thảo

30 điểm

3 phút 59 giây

7
Anh Tú
Anh Tú

30 điểm

2 giờ 30 phút 50 giây

8
Nguyễn Văn Thế
Nguyễn Văn Thế

20 điểm

7 phút 34 giây

9
T
Trần Hằng

1.08 điểm

12 phút 50 giây

10
Nguyễn Văn Thế
Nguyễn Văn Thế

0.08 điểm

2 giờ 30 phút 20 giây