V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

T
2

Trương Tuấn

270.81 điểm

54 phút 15 giây

TNA
1

Thế Nhơn A11 29.

690 điểm

1 giờ 20 phút 12 giây

L
3

Linh Nhi

260.85 điểm

1 giờ 18 phút 01 giây

4
T
Trương Thị Ngọc Ánh

210.63 điểm

1 giờ 14 phút 05 giây

5
L
Lương Hoàn

150.49 điểm

6 phút 04 giây

6
V
Vũ Trần Gia Hân

90.14 điểm

21 phút 23 giây

7
T
Trần Phương Ly

70.28 điểm

27 phút 25 giây

8
D
Duong Huan

50 điểm

1 phút 02 giây

9
B
Bùi Ngọc Dư

40 điểm

3 phút 21 giây

10
Q
QŨY ĐỖ KHẮC

30 điểm

1 phút 11 giây