V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

N
2

Nguyễn Thị Thu Hà

0.75 điểm

1 phút 59 giây

HT
1

Hoài Thu

2 điểm

1 phút 04 giây

N
3

Nguyễn Thị Thu Hà

0.5 điểm

0 phút 22 giây

4
V
Vũ Minh Tâm

0 điểm

0 phút 00 giây

5
Lương  Ngọc Ánh
Lương Ngọc Ánh

0 điểm

0 phút 01 giây