V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

H
2

Hoàng Thanh Hoa

9 điểm

14 phút 19 giây

VHQ
1

Vũ Hồng Quý

9.67 điểm

6 phút 52 giây

B
3

Blue Simonde

7.67 điểm

8 phút 34 giây