V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

T
2

Trần Thu Phương

2.8 điểm

4 phút 04 giây

HT
1

Hoài Thu

3.2 điểm

1 phút 44 giây

B
3

Ban Giám khảo VitanContest

0 điểm

0 phút 07 giây