V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

D
2

Diễm Quyên Nguyễn Thị

9.33 điểm

3 phút 01 giây

VHQ
1

Vũ Hồng Quý

9.67 điểm

16 phút 09 giây

B
3

Bùi Ngọc Dư

0 điểm

0 phút 42 giây

4
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

0 điểm

0 phút 47 giây