V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

K
2

Kim Toả

3 điểm

1 phút 59 giây

Lê Thị Bảo Khánh 1

Lê Thị Bảo Khánh

5.5 điểm

8 phút 52 giây

P
3

Pham Diep

2.25 điểm

1 phút 48 giây

4
Anh Tú
Anh Tú

1.5 điểm

2 phút 10 giây

5
V
Vũ Hồng Quý

0.75 điểm

7 phút 35 giây

6
N
Nguyễn Thị Thu Hà

0.25 điểm

0 phút 01 giây

7
Trần Đình Tấn Anh
Trần Đình Tấn Anh

0 điểm

0 phút 0-5 giây

8
Lương  Ngọc Ánh
Lương Ngọc Ánh

0 điểm

0 phút 01 giây

9
V
Vũ Minh Tâm

0 điểm

0 phút 02 giây

10
Anh Tú
Anh Tú

0 điểm

0 phút 03 giây