V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

M
2

mai hiếu

9.33 điểm

10 phút 05 giây

VHQ
1

Vũ Hồng Quý

10 điểm

12 phút 19 giây

H
3

Hoàng Thanh Hoa

9.33 điểm

10 phút 37 giây

4
B
Blue Simonde

6.33 điểm

11 phút 46 giây

5
Đ
Đinh Xuân Hảo

1.33 điểm

0 phút 24 giây

6
L
Le Kim Giao

0.67 điểm

0 phút 28 giây

7
Lê Xuân Quý
Lê Xuân Quý

0 điểm

0 phút 0-3 giây

8
Anh Tú
Anh Tú

0 điểm

0 phút 01 giây

9
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

0 điểm

0 phút 02 giây