V

Đóng góp bởi :

VitanEdu

Bảng xếp hạng

Top thành viên điểm cao

0
2

05.Hương Giang

10 điểm

6 phút 50 giây

PHC
1

Phạm Hải Châu

10 điểm

2 phút 48 giây

T
3

Tạ Gia Minh

9 điểm

0 phút 23 giây

4
Dương Minh Hiếu
Dương Minh Hiếu

9 điểm

1 phút 52 giây

5
H
Hoang Dieu Anh

9 điểm

2 phút 04 giây

6
V
Vũ Minh Tâm

9 điểm

2 phút 58 giây

7
L
Lan Huong

9 điểm

8 phút 30 giây

8
Trần Đình Tấn Anh 1996
Trần Đình Tấn Anh 1996

9 điểm

15 phút 00 giây

9
Nguyễn Văn Thế
Nguyễn Văn Thế

8 điểm

2 phút 42 giây

10
V
Vũ Hồng Quý

8 điểm

6 phút 27 giây