Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

60 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

15 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Toán 6 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Toán lớp 6 sách Cánh Diều (có đáp án)

0
Yêu thích
G
H

+1 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả