Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

40 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lớp 3 / Toán 3 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

Miễn phí
VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Toán lớp 3 (có đáp án)

0
Yêu thích
Dương Minh Hiếu
T

+6 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Miễn phí

Mô tả