Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

/ Tiếng Việt 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Việt 5

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 5 (có đáp án)

0
Yêu thích
Nguyễn Thanh Hà
V

+9 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả