Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

Grammar
45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Trung Bình

Pronunciation
45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Khó

Pronunciation
45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Trung Bình

Pronunciation
45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Dễ

Vocabulary
45 phút

Lớp 9 / Tiếng Anh 9

Độ khó: Khó

Miễn phí
VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 (có đáp án)

0
Yêu thích
Trần Đình Tấn Anh
N

+10 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Miễn phí

Mô tả