Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

60 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

Lớp 7 / Tiếng Anh 7 (Chương trình cũ)

Dạng đề thi: Thi học kỳ

175.000đ
375.000đ
VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)

0
Yêu thích
T
Â

+627 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

175.000đ
375.000đ

Mô tả