Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Tiếng Anh 5

Dạng đề thi: Thi học kỳ

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 (có đáp án)

0
Yêu thích
P
B

+16 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả