Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Dạng đề thi: Thi học kỳ

15 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 2 / Sách Phonics-Smart

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 2 sách Phonics-Smart (có đáp án)

0
Yêu thích
G
T

+1 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả