Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 sách Explore Our World (có đáp án)

0
Yêu thích
D
T

+38 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả