Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

90 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

90 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

60 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Toán lớp 7 Sách Chân Trời Sáng Tạo năm 2022 - 2023 (có đáp án)

0
Yêu thích

Thời hạn sử dụng: tháng

Mô tả