Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Việt 3 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống năm 2022 - 2023 (có đáp án)

0
Yêu thích

Thời hạn sử dụng: tháng

Mô tả