Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

90 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

60 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Tiếng Anh 7 / Sách Explore English

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 7 Sách Explore English năm 2022 - 2023 (có đáp án)

0
Yêu thích

Thời hạn sử dụng: tháng

Mô tả