Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

60 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

60 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Ngữ văn 7 / Sách Chân trời sáng tạo

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Ngữ Văn lớp 7 Sách Chân Trời Sáng Tạo năm 2022 - 2023 (có đáp án)

0
Yêu thích

Thời hạn sử dụng: tháng

Mô tả