Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lịch sử 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

Miễn phí
VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Lịch Sử lớp 10 sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 (có đáp án)

0
Yêu thích
N
B

+3066 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Miễn phí

Mô tả