Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

60 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng đề thi: Thi học kỳ

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Địa Lí lớp 10 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống năm 2022 - 2023 (có đáp án)

0
Yêu thích
L
N

+3063 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả